Rozhodně je třeba posuzovat nabídku vždy komplexně, v celé šíři a neřídit se pouze dle jednoho atributu, kterým zpravidla bývá jen porovnání základních ceníkových cen energie. To samo o sobě totiž o celkové výhodnosti nabídky může vypovídat jen poměrně málo.

Dodavatelé energií totiž zpravidla nabízejí různá cenová zvýhodnění a někteří z nich i služby a bonusy, s jejichž využitím lze značně odlehčit rodinnému rozpočtu. Trendem tedy je informovat se o aktuální nabídce svého dodavatele a vybrat si některý z aktuálně nabízených cenových produktů, který nejlépe odpovídá potřebám rodiny či firmy. Například u Pražské plynárenské je na výběr hned z několika a zákazníci si mohou nastavit i jejich optimální kombinaci s dalšími bonusy a výhodami tzv. na míru.

Velmi důležitou a nedílnou součástí hodnocení míry výhodnosti nabídky dodavatele energie by však, kromě ceny energie, měl být i rozsah dalších doplňkových služeb a produktů. Proč je to tak důležité?

Málokdo si totiž uvědomuje, že jejich správným využitím lze mnohdy ušetřit více než u samotné ceny energie. Jako příklad se nabízí nepříjemnost, která dříve nebo později potká každého odběratele zemního plynu. Jedná se o poruchu plynového spotřebiče, která kromě problémů spojených se zajištěním opravy znamená dále až několikatisícové výdaje.

Někteří dodavatelé se však o tento problém za svého zákazníka postarají. U Pražské plynárenské lze například využít službu POMOC 24, jejímž prostřednictvím lze, při splnění určitých podmínek, zajistit opravu zdarma nebo s finanční spoluúčastí společnosti.

K dispozici je k různým produktům také karta AXA Assistance, což je program pojištění asistenčních služeb v domácnosti. V jeho rámci je zajištěno řešení havárií v domácnostech do určitého finančního limitu, v případě jeho překročení si zákazník doplatí pouze příslušnou nadlimitní část nákladů.

Další významnou možnost úspor představují různé věrnostní programy. U Pražské plynárenské je to Zákaznická karta, kterou společnost vydává svým zákazníkům zdarma a jejímž prostřednictvím mohou čerpat slevy a výhody u více než devadesáti partnerů.

Patří mezi ně mimo jiné cestovní kanceláře, kde tak při nákupu zahraniční dovolené může čtyřčlenná rodina ušetřit několik tisíc korun. Kartu lze využít i v rámci kulturních a sportovních zařízení, lázní, hotelů a penzionů, ale i v restauracích, obchodech apod.

Při správném využití všech bonusů, slev a služeb, které konkrétní dodavatel energie nabízí, lze tak nejen jednoduše snížit náklady spojené s dodávkou energie, ale jejich část navíc dostat nazpět využitím doplňkových služeb a bonusů. Stačí jen jedno, a to svého dodavatele kontaktovat a informovat se.

www.ppas.cz