Odpověď na otázku jak, na jak dlouho a kam investovat existuje!

Váš investiční profil - portfolio sestavené investičními odborníky, a to přesně dle Vašich individuálních potřeb a očekávání.

Nyní si můžete přijít popovídat s našimi poradci na pobočkách České spořitelny o Vašich představách, potřebách a očekáváních. Pomohou Vám zjistit, jaký jste typ investora a nabídnou individuální řešení Vašich investičních očekávání.

Opatrný profil

Opatrný profil je určen těm investorům, kteří preferují nízké kolísání investice. Cílem je, aby průměrný výnos investice v tomto profilu při dodržení doporučovaného

investičního horizontu mírně převyšoval výnosy z termínovaných vkladů. Optimální doba investice je alespoň 2 roky.

Konzervativní profil

Konzervativní profil bude vyhovovat Vám, kteří preferujete stabilní výnos a chcete se v omezené míře podílet i na vývoji akciových trhů. Cílem Konzervativního profilu je dosahovat ve střednědobém horizontu takového výnosu, který by výrazněji převyšoval výnosy z termínovaných vkladů. Optimální doba investice je alespoň 3 roky.

Vyvážený profil

Vyvážený profil je určen náročnějším investorům, kteří chtějí rovnoměrně rozložit svou investici mezi všechny druhy aktiv (nástroje peněžního trhu, dluhopisy, akcie).

Vyvážený profil vychází z požadavku na výnos, který ve střednědobém horizontu podstatně převyšuje výnosy z termínovaných vkladů. Optimální doba investice je alespoň 4 roky.

Dynamický profil

Dynamický profil, pro zkušenější investory, bude vyhovovat těm, kteří jsou ochotni investovat dlouhodobě s cílem dosažení vyšších výnosů i přes možnost vysokého kolísání hodnoty investice. Cílem Dynamického profilu je využít dlouhodobého růstového potenciálu světových akciových trhů. Optimální doba investice je alespoň 5 let.

Další informace o výhodách i rizicích Vám poskytneme na pobočkách České spořitelny, www,iscs.cz/web/profily/ a infolince 800 207 207.