IT se doteď tuzemského světa podnikání i státní správy dotýkalo jen zlehka. Samozřejmě, každá firma používá e-mail, počítače, kancelářské programy a informační systémy. Podle různých výzkumů směřuje do IT dokonce celá čtvrtina všech firemních investic.

Každý podnikatel má data o své firmě. Otázka ale zní, jak detailní jsou. Informace bývají spolehlivé na úrovni celého podniku; čím detailněji, tím větší nejistota. Jenže právě ty jsou nezbytné pro vyšší přidanou hodnotu a lze je v dnešní době výhodně monetizovat. Jenže takto podrobné informace o své firmě má málokdo.

Avšak vše potřebné k tomuto procesu, už je k dispozici. Senzory, které dokáží přesně změřit, co je zapotřebí, síť, která údaje přenese kam je třeba, a systém, které tato data dokáží shromáždit a uchovat. Vítejte ve světě internetu věcí, cloudů a Průmyslu 4.0.

To ale vyžaduje zásadní změnu v podnikovém IT. Firma nemusí mít servery a kupovat drahý software; kompletně si ho může pronajmout bez ztráty na kvalitě, výkonu nebo kapacitě. V cloudu dnes můžete získat servery, kterým zvýšíte kapacitu během pár minut i zálohování všech potřebných dat.

92 % firem uvádí, že cloud umožňuje rychlejší inovaci. Digitalizace podnikání je jediná cesta, jak své podnikání strategicky rozvíjet a zůstat v čele.

Více se o cloudu T-Mobile na: www.t-mobile.cz/cloud