Vysoká škola tělesné výchovy a sportu pravidelně pořádá v rámci vědecko výzkumného rozvoje mezinárodní konference s dvojím základním zaměřením, a to do oblasti wellness a poté do oblasti zážitkové pedagogiky.

Smyslem letošního ročníku konference „Sport a zážitková pedagogika“, podpořeného z prostředků programu „Praha hlavní město sportu 2016“, bylo upozornit na význam zážitku, prožitku, zkušenosti v edukačním procesu.

Konference se účastnila řada zahraničních odborníků, měli jsme možnosti přivítat prof. H. Hrehovou z katedry morální filozofie Trnavské univerzity, která se zaměřila zejména na filozofické pojetí zážitku a sportu, dr. Lapiňského z Ústřední rady vězeňské služby z Polska, přijela velmi úspěšná mediátorka z Bratislavy – mgr. Dušana Bieleszová, dr. Brestovanský s příspěvkem o etické výchově. Konference se zúčastnila i řada českých předních odborníků z oblasti zážitkové pedagogiky – doc. Jan Neuman,CSc, doc. Mojmír Vážanský, Csc, doc. Jan Činčera, Ph.D. s velmi aktivizujícím příspěvkem o měřitelnosti zážitku, mgr.Richard Macků, Ph.D. – předseda sekce volnočasové pedagogiky v rámci České pedagogické společnosti, milými hosty byla i PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. s příspěvkem zaměřeným na komparaci sociální a zážitkové pedagogiky. Konference probíhala v několika sekcích a jednání probíhala ve velmi příjemné atmosféře. Konferenci předcházely i zajímavé odborné workshopy, seznamující zájemce se zásadami zdravé výživy, poskytování první pomoci při sportu a s možnostmi pracovat jako dobrovolník v rámci Speciálních olympiád.

Podrobné informace o konferenci naleznete na stránkách www.palestra-conference.cz.