Následující ukázkou z článku na téma "Plešatost (alopecie)" vám doporučujeme nahlédnutí do Archivu článků na zdravotnickém portálu www,zdravcentra.cz.

.....Přesto si ale spousta mužů, kteří začnou najednou vlasy ztrácet, úzkostlivě prohlížejí hřeben a kontrolují, zda se množství vypadlých vlasů od minulého dne zvýšilo, zda se nezačaly zvětšovat "kouty" či jak vypadá temeno hlavy. Někteří také mohou začít ostražitěji sledovat reakce okolí a vztahovat případné neškodné pohledy či nevinné poznámky na sebe a svou počínající pleš.

Největší potíže s plešatěním má tedy zřejmě psychika postiženého. Vyplývá to z různých situací vznikajících při interpersonálním styku. Bohužel je některými lidmi lysina brána jako kosmetický defekt do té míry, že dokážou nemístně vtipkovat a dělat zesměšňující a urážlivé poznámky. Setkává-li se plešatící člověk s takovým přístupem, může to u něj vyvolávat poruchy psychiky, nálad, vznik neuróz či depresí. Mnohem hůře budou holá místa ve kštici pravděpodobně snášet ženy, pro něž je vnější vzhled ještě mnohem důležitější než pro muže.

    V Archivu článků naleznete v současné době již přes 650 laických i odborných článků na téma prevence a léčení různých nemocí, tématické seriály článků (např. boj s obezitou, prostata, klimakterium, ). Zájemce o historii medicíny zaujmou články K dějinám vojenské medicíny, Krevní transfuze v dějinách medicíny nebo První české lékařky. Historii farmacie se věnuje publikace Historie farmacie v českých zemích. Řada dalších příspěvků je  umístěna v rubrice Historie medicíny a farmacie a  na stránkách A-Z pacienta. 

    Nezapomeňte!  Nejen o pleši se dočtete na www,zdravcentra.cz !