Novinkou firmy KM Beta pro rok 2016 je ucelený systém zdicích prvků pro nosné konstrukce tloušťky 200 mm, umožňující výstavbu domů až do pěti podlaží.

Sendvičové zdivo Sendwix 200

FOTO: KM Beta

 Výhody systému Sendwix tloušťky 200 mm

a) Přesnost zdění a rychlost výstavby: Milimetrová přesnost, úspora na omítkách, aplikace na tenkovrstvou zdicí maltu.

b) Volitelnost tepelně technických parametrů: Široká volba tepelně technických vlastností obvodových stěn pouze změnou tloušťky zateplení.

c) Zvuková izolace: Vzduchová neprůzvučnost u vápenopískového zdiva roste úměrně s objemovou hmotností, splňuje poža­davky normy na zvukovou izolaci stěn.

d) Akumulace: Schopnost akumulovat teplo, díky velké specifické tepelné kapacitě a objemové hmotnosti materiálu a udržovat tak dlouhodobě požadovanou stabilní teplotu vnitřního prostředí jak v zimně, tak i v létě.

e) Vysoká pevnost: Vysoká pevnost bloků SENDWIX umožňuje volit menší tloušťku nosných stěn – zvětší se užitná plocha.

f) Rychlé a jednoduché vedení instalací: Bloky SENDWIX 14 DF-LD7 DF-LD  jsou opatřeny průchozími kanálky pro vedení elektroinstalace – snížení pracnosti sekáním drážek.