Svou minimální výší vkladu je přístupný široké veřejnosti.

  • Úpis Prémiových vkladových listů je možný kdykoliv na všech pobočkách Fio, družstevní záložny
  • Aktuální výše vyhlašované úrokové sazby je 5,00% p.a.
  • Prémiový vkladový list je dostupný pouze v Kč

JAK TO FUNGUJE?

Prostředky vkládá klient na zvláštní účet ve Fio, družstevní záložně, a to vkladem v hotovosti, převodem z jiného účtu v rámci Finanční skupiny Fio nebo standardním bankovním převodem. Účet je zřízený výhradně za účelem evidence tohoto vkladu. Na vklad se vztahuje zákonné pojištění Zajišťovacím fondem družstevních záložen s výší náhrady 90% vkladu, max. 700.000,- Kč. Úroky se na účet připisují jednorázově k datu ukončení vkladu. Uplatňuje se složené úročení s ročním skládáním úroků, tedy např. druhým rokem se úročí vedle vkladu i úroky za první rok vkladu.

PODMÍNKY A SJEDNÁNÍ PRÉMIOVÉHO VKLADOVÉHO LISTU

Výše vkladu je v celých desítkách tisíc korun a minimální vklad činí 50.000 Kč.

Prémiový vkladový list se sjednává zvláštní smlouvou o vkladovém účtu, stejně jako ostatní vkladové produkty Fio, družstevní záložny. Klient má právo vklad předčasně ukončit, čímž však zaniká jeho právo na jakékoliv úroky a navíc platí storno poplatek 5% z výše vkladu.

K datu ukončení vkladu po třech letech je vklad včetně úroků klientovi k dispozici v souladu s Obchodními podmínkami pro zakládání a vedení účtů pro osobní výběr na pobočce Fio, převod na jiný účet v rámci Finanční skupiny Fio nebo převod na jakýkoliv jiný bankovní účet v ČR.

Fio, družstevní záložna

Senovážné náměstí 24

116 47 Praha 1

info linka 800 100 339