Takzvaní lovci nehod, jak se samozvaným asistenčním službám říká, vnucují pomoc řidičům v nouzi. Poskytují často zbytečné a někdy i nekvalitní a předražené služby, které pak pojišťovny nemohou poškozenému proplatit, a musí je proto zaplatit motorista ze své kapsy.

FOTO: Česká kancelář pojistitelů

Nedávný průzkum, který udělala Linka pomoci řidičům 1224 na reprezentativním vzorku řidičů, ukázal, že tři čtvrtiny dotázaných už o locích nehod slyšely. Přesto 45 % uvedlo, že by zvážilo možnost využít služeb lovců nehod, kteří se bez pozvání objevili na místě dopravní nehody.

Aby se řidiči v nouzi ubránili lovcům nehod, nabízejí jim pojišťovny Linku pomoci řidičům 1224. Ta rychle zajistí jejich spojení se smluvní asistenční společností pojišťovny, u které mají sjednáno povinné ručení. Pak už si volající přímo domluví, jakou pomoc na místě nehody potřebuje, a pojišťovna ji proplatí v rámci pojistné smlouvy. Linka pomoci řidičům funguje 12 měsíců v roce 24 hodin denně, proto se její číslo 1224 dobře pamatuje.

Video

Linka pomoci řidičům 1224; Česká kancelář pojistitelů