Webové stránky www.bankabezbarier.cz se dělí na sekce pro osoby s tělesným, sluchovým a zrakovým handicapem. Jsou uzpůsobeny pro používání zrakových kompenzačních pomůcek. Klíčové informace pro neslyšící navíc web tlumočí do znakového jazyka.

Na stránkách lze snadno dohledat adresu 679 bankomatů s hlasovým výstupem nebo 26 poboček se zvukovým navigačním systémem. Neslyšící klienti si na webu mohou po úvodní registraci objednat na určitý čas službu online tlumočení nebo online přepis jednání s bankovním poradcem, které jsou dostupné v dalších 26 pobočkách. Přes vyhledávač klienti využívající naslouchací přístroje najdou i seznam poboček vybavených indukčními smyčkami, které potlačují šumy a ruchy okolí.

Pohybově handicapovaní klienti si na webu jednoduše vyhledají nejbližší z 264 bezbariérových poboček či bankomat uzpůsobený pro ovládání z invalidního vozíku. Více než 40 poboček České spořitelny nese označení Přátelské místo.