Pojišťovny k povinnému ručení nabízejí majitelům motorových vozidel víc než pojištění odpovědnosti za škody, které mohou způsobit provozem svého vozidla. V rámci pojistné smlouvy mají předplacené i kvalitní asistenční služby pro případ nehody či poruchy.

Nedávný průzkum Linky pomoci řidičům 1224 na vzorku více než tisícovky řidičů však ukázal, že o tom řidiči nevědí. Pojišťovny proto zavedly jednotnou Linku pomoci řidičům 1224. Funguje na celém území ČR 12 měsíců v roce 24 hodin denně, proto se její číslo 1224 dobře pamatuje.

Linka pomoci řidičům 1224 spojí řidiče rychle se smluvní asistenční společností jejich pojišťovny

Linka pomoci řidičům 1224 spojí řidiče rychle se smluvní asistenční společností jejich pojišťovny

FOTO: Česká kancelář pojistitelů

V případě dopravní nehody řidič zavolá na číslo 1224 a operátor ho ihned spojí se smluvní asistenční společností jeho pojišťovny. Kdyby si ve stresu nemohl vybavit, kde má svůj vůz pojištěn, stačí operátorovi nahlásit SPZ, ten pojišťovnu i její smluvní asistenční společnost vyhledá a spojí ho. Pak už si může řidič dohodnout, jakou konkrétní pomoc v místě nehody potřebuje.

Video

Linka pomoci řidičům 1224, Česká kancelář pojistitelů