Stejně jako v jiných oblastech i v oblasti advokacie dochází k tomu, že moderní technologie posouvají hranice toho, co ještě před několika lety bylo jen obtížně představitelné. S ohledem na rostoucí rozšíření dostupnosti internetu dochází stále častěji k tomu, že klienti požadují právní služby prostřednictvím internetu tak, aby bez zbytečného čekání získali požadovanou službu z pohodlí svého domova bez nutnosti fyzické návštěvy advokátní kanceláře.

Typické příklady z praxe

V advokátní kanceláři CINK a partneři, s.r.o. se již řadu let věnujeme poskytování právních služeb a stále častěji se setkáváme s požadavky potenciálních klientů na poskytnutí služby po telefonu či e-mailu bez nutnosti návštěvy advokátní kanceláře či požadavkem na rychlé poskytnutí právní pomoci či rady v situaci, kdy bylo třeba vzniklou situaci rychle zkonzultovat s advokátem.

Typickou situací je např. dopravní nehoda, požadavek zaměstnavatele nerespektující platné pracovní právo, bránění v přístupu do nemovitosti a celá řada dalších situací. Velmi často jsme také registrovali poptávku po kontrole či sepisu smlouvy (například pokud jde o převod nemovitosti), kdy z časových i finančních důvodů nebylo pro klienta možné dostavit se do advokátní kanceláře a požadoval službu prostřednictvím telefonu či emailu.

S ohledem na naši snahu těmto požadavkům vyhovět se nám podařilo zprovoznit prostřednictvím naší internetové prezentace www.cink.eu systém poskytování právních služeb online, kdy klient může snadno a rychle čerpat právní služby bez toho, aby musel fyzicky navštívit advokátní kancelář.

5 kroků k získání právní pomoci

Celý proces je velmi jednoduchý a skládá se z pěti kroků:

1/ Klient požadující právní službu vyplní poptávkový formulář. Zde specifikuje, o jakou službu má zájem jako např. telefonická konzultace, kontrola či vypracování smlouvy, zodpovězení dotazu apod.
2/ Advokát se poté s klientem spojí, dohodne se s ním na rozsahu požadované služby a její ceně.
3/ Klientovi je mailem zaslána odsouhlasená specifikace požadovaných právních služeb včetně ceny a odkazu na platební bránu.
4/ Klient prostřednictvím odkazu v zaslaném emailu za tyto služby zaplatí online platební kartou či garantovaným bankovním převodem.
5/ Požadovaná služba je bezprostředně po provedení platby poskytnuta klientovi.

Bližší informace včetně objednávkového formuláře je možno nalézt na stránkách advokátní kanceláře určených pro poskytování online služeb www.cink.eu/online-sluzby/.

Proč online právní služby využívat?

Tyto služby jsou poskytovány s veškerými garancemi dle zákona o advokacii stejně tak, jako je tomu při osobní návštěvě a šetří klientům čas i náklady spojené s účastí na osobní schůzce. Byť i nadále existuje celá řada právních služeb, kde je osobní schůzka vhodnějším řešením, zájem o online právní služby dlouhodobě roste a stává se vítaným způsobem, jak umožnit rychlé a finančně dostupné poskytnutí právní služby klientům, kteří tento způsob preferují.