Můžete si dovolit léčbu, která se nabízí?

Vážné nemoci s sebou přinášejí kromě velké zdravotní a psychické újmy i ztrátu příjmu a vysoké náklady na léčbu. Ne vše je totiž hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Například náklady na léčbu rakoviny, které nehradí zdravotní pojišťovna, se ročně pohybují mezi 180 a 346 tisíci korun. Pro tyto případy je tak vhodné chránit se připojištěním závažných onemocnění.

Příklad: Rakovina – náklady na léčbu v 1. roce neuhrazené zdravotním pojištěním

Výživa, léky, vitamíny, Enzymoterapie40 000 Kč
Plastická operace (prsou)30 000 – 80 000 Kč
Psychoterapie26 000 – 52 000 Kč
Paruka2 000 – 10 000 Kč
Rehabilitace, lázně 82 000 – 164 000 Kč
Celkem 180 000 – 346 000 Kč

V rámci životního pojištění Můj život nabízíme dva balíčky nejčastějších závažných onemocnění. Zahrnuli jsme do něj choroby, které Čechům skutečně hrozí a které sami považují za největší riziko. Základní balíček obsahuje 14 diagnóz. Patří sem například rakovina, infarkt, mrtvice, selhání ledvin nebo roztroušená skleróza. V rozšířeném je potom 39 diagnóz. Vedle nemocí ze základního balíčku, jsou potom kryty i těžké choroby jako například HIV, Parkinsonova choroba, Alzheimerova nemoc, klíšťová encefalitida nebo lymská borelióza. Balíčky lze sjednat samostatně, nebo oba najednou,“ uvádí Petr Štrait z České pojišťovny.

Sami si rozhodněte, kdy vám pojišťovna vyplatí pojistné plnění

K dispozici je tzv. dvourychlostní diagnóza. Klient si sám rozhodne, ve které fázi závažných onemocnění bude chtít získat pojistné plnění. Zda si ho přeje vyplatit již v lehčím stadiu nemoci, nebo si vyžádá prostředky až při těžším průběhu.

Nemoc neohrožuje jen vás

Těžká nemoc však nemá vliv jen na nemocného, ale bohužel i na celou jeho rodinu. Při dlouhodobé léčbě je totiž rodina připravena o část příjmů, což může způsobit velmi složitou finanční situaci. Nastavení dostačující pojistné částky je tedy důležité. Doporučení je následující – za každých započatých 10 000 korun příjmu by měla pojistná částka činit 100 000 korun. Zaměstnanec s příjmem 35 000 korun by si tedy měl nastavit pojistnou částku alespoň na 400 000 korun.