V čem je diverzifikace energetických zdrojů tak zásadní?

Snažíme se portfolio našich elektráren diverzifikovat typově i teritoriálně, protože to je zárukou větší míry stability a nezávislosti. Věnujeme se vodní, větrné i solární energetice, abychom měli správný energetický mix. V roce 2014 jsme uskutečnili akvizice solárních zdrojů se souhrnným výkonem 0,41 MW, v této oblasti pokračujeme, spolu s tím budujeme vodní elektrárny s výkonem 0,4 MW a celkově se letošní akvizice dle plánu blíží 700 milionů korun. Rovněž jsme vybudovali vlastní dohledové centrum, které průběžně kontroluje výkony elektráren a zajišťuje hladký chod.

Jaké akvizice plánujete do budoucna?

Budeme se nyní soustředit na aktiva dlouhodobějšího charakteru s výhledem do roku 2020, s plánovaným objemem 159 MW a hodnotou 7,5 miliardy korun. Projekty, které sami nebudujeme, ale nakupujeme, pečlivě prověřujeme. Odmítli jsme projekty za více než 1,6 miliardy korun, protože nesplňovaly naše přísné požadavky z technického, legislativního či finančního hlediska.

„Diverzifikace je základem našeho úspěchu“, říká předseda představenstva GEEN General Energy a.s.

Je naplnění takového akvizičního plánu na domácím trhu možné? 

Není, protože například v oblasti větrné a vodní energie jsou již takřka vyčerpány kapacity možností v ČR. Portfolio proto teritoriálně diverzifikujeme a mapujeme zahraniční trhy, kde začínáme využívat stále více příležitostí. Jedná se především o Srbsko, Polsko a Litvu, ale příležitost je i v jiných zemích regionu, které mají deficit elektrické energie, nízkou státní subvenci a vysokou cenu elektrické energie.

Neobáváte se ekonomických turbulencí?

Dosud nakoupená aktiva si vedou o 5% lépe, než byly předpoklady, takže se naše strategie ukazuje jako správná. To, že lpíme na plnění energetického mixu, nespoléháme se na státní dotace jako zdroj příjmů a své aktivity teritoriálně i druhově diverzifikujeme, nám zajišťuje stabilitu.