Do své společnosti jsem nastoupil tři roky před úspěšným zakončením US-MBA studia. Mým snem bylo vystudovat MBA v zahraničí, nejlépe v USA. Tehdy mne můj šéf překvapil v podpoře mého vzdělání v MBA studiu.

Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně

FOTO: www.us-mba.cz

Při výběru školy jsem nechtěl ze svého požadavku na profesory z USA slevit. Většina škol byla certifikována některou britskou univerzitou, ale učili na nich Češi. Pak jsem našel prestižně se prezentující školu, která nabízela diplom univerzity z USA. Americkým profesorem se však myslel kolega ze Španělska nebo Německa. Čili „americké“ MBA pouze na papíře.

Board představitelů spolupracujících univerzit z USA, Polska, ČR a Slovenska

FOTO: www.us-mba.cz

Naštěstí jsem objevil US-MBA studium na Fakultě podnikatelské na VUT v Brně. 40 % výuky bylo vedeno přímo profesory z USA z praxe. Dnes si zpětně blahopřeji, že jsem si dal na výběru tak záležet. Profesor předmětu Financial Decision Making řídil fúze nadnárodních korporací, atp. Právě ono propojení teorie s praxí mi dalo nejvíce. Vzdělání formou US-MBA studia na FP VUT v Brně plně doporučuji.

Ing. Jan Novák, MBA - ředitel VAPOL cz