O2 M2M portál, který O2 připravuje, je samoobslužné webové rozhraní umožňující vykonávat administrativní činnosti a technický dohled M2M služeb. Administrativní činnosti zahrnují zejména zobrazení informací o všech M2M službách, které zákazník využívá, monitorování provozu a nákladů na něj.

Technický dohled monitoruje stav služby. Umožňuje zobrazit jednotlivá připojená zařízení, sledovat stav spojení, zjistit, zda je komunikace možná, zda je SIM aktivní a je připojena do sítě, zda byl zahájen a probíhá přenos, popř. jak dlouho a v jakých množstvích se data přenášejí. Umožňuje také velmi flexibilně nastavovat tarifní plány a přizpůsobit celkovou konektivitu reálným potřebám provozu.

Služba je vyvíjena interně v rámci společnosti O2 a integrována do mobilní sítě. Řešení je rozšířeno o podporu specifických potřeb provozovatelů M2M služeb v oblastech řízení a dohledu nad provozem technologických SIM s důrazem na možnosti případné integrace všech funkcí se systémy zákazníků. Více…