S tím, co uživateli vyhovuje a co má přizpůsobeno svým zvyklostem a potřebám, pracuje obvykle rychleji, lépe a tudíž efektivněji. Má současně k dispozici oba světy, pracovní i soukromý, a to mu umožňuje jednoduše prolínat pracovní a osobní aktivity.

Zaměstnanec je ale i vlastníkem zařízení a přebírá část zodpovědnosti za jeho správu a servis. Uvádí se, že zavedení BYOD v organizaci uspoří až 20 % nákladů jen na provoz IT. Odpadá i celá řada administrativních činností. BYOD může rovněž přilákat perspektivní absolventy škol, zkušené odborníky či pracovníky s vysokou osobní disciplínou, schopné jej opravdu efektivně využít.

Jako jediný operátor v České republice podporuje a usnadňuje O2 nasazování BYOD. Nákupem poukázek lze jednoduše poskytnout zaměstnancům finanční příspěvek na pořízení nového mobilního telefonu nebo tabletu. Poukázky lze přímo koupit a zaplatit fakturou. Služba O2 Mobile Device Management umožňuje navíc při zavádění BYOD zajistit bezpečnost firemních dat.