Mít možnost obrátit se na právníka s dotazem týkajícího se dítěte bylo primárním důvodem založení Linky právní pomoci, která pod Nadací Naše dítě funguje od roku 2005. Za tu dobu reagovali advokáti na 2 517 telefonických i emailových dotazů.

Matka s otcem se odmítají dohodnout a v centru sporu je dítě. Výjimkou není snaha ublížit tomu druhému přes dítě. Nezřídka se stává, že jeden z rodičů brání druhému, aby se s dítětem stýkal z důvodu osobní záště, nikoliv v nejlepším zájmu dítěte. V 65 % případů se dotazuje matka, v menší míře poté otec. Otázky také směřují k řešení neplacení výživného, možnosti pěstounství i určení otcovství.

„Linka částečně nahrazuje poskytování tzv. bezplatné právní pomoci, o které se u nás dlouho hovoří, ale zatím nebyla legislativně zakotvena a není státem nijak garantována,říká ředitelka Mgr. Monika Šimůnková, která linku založila a vede. Služba je bezplatná, pouze za cenu běžného hovoru, poskytována každou středu od 14:00 do 18:00 hodin na čísle 777 800 002.