V současnosti se práce, především absolventům vysokých škol bez praxe, neshání lehko. Jsou zde, ale společnosti, které absolventy vyhledávají, umějí s nimi pracovat a vychovávají z nich přesně takové zaměstnance, jaké potřebují. Řada těchto významných společností, státních institucí a personálních agentur, nabídne stáže, spolupráci na projektech a volné pracovní pozice na Profesních Dnech VŠEM.

V dnešní době, kdy uplatnění na trhu práce vyžaduje stále vyšší adaptabilitu pracovní síly, řeší všechny školy míru propojení teoretických znalostí a praktických dovedností. Snaha o propojení studia s praxí se odráží v našich studijních programech, kde vyučují akademici, ale i lektoři s vlastními zkušenostmi z praxe. Profesní Dny VŠEM jsou jen dalším krokem k ulehčení adaptace na trhu práce, říká prof. Ing. Milana Žák, CSc., rektor Vysoké školy ekonomie a managementu, na jejíž půdě se projekt odehrává. Každý den jsou připraveny semináře a workshopy, dále odborné poradenství v oblasti finanční, právní, profesní a psychologické. To vše během tří dnů na jednom místě a zdarma.

Vysoká škola ekonomie a managementu (www.vsem.cz) se stala součástí českého vysokého školství na základě státního souhlasu uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v říjnu roku 2001. Svým studentům nabízí bakalářské (Bc.), magisterské (Ing./MBA) a doktorandské (Ph.D.) studijní programy ve studijních oborech Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing, Management firem. VŠEM dále poskytuje programy celoživotního vzdělávání i specializované profesní kurzy, MOOC a profesní vzdělávání. Kromě české akreditace MŠMT VŠEM získala navíc akreditaci Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP).