Alergie

Řepka produkuje velké množství pylu. Přesto je pouze mírným alergenem a výskyt alergie výhradně na pyl řepky je spíše výjimkou. Pyl řepky je poměrně těžký a hrudkuje se, nešíří se na velké vzdálenosti. Alergici na reagují často na jiné pyly, např. břízu, traviny a obiloviny.

Postřiky

Největší množství postřiků potřebuje chmel, ovoce a zelenina, poté teprve brambory a řepka, dále následují obiloviny. Na ošetření řepky se používají stejné postřiky jako na brambory, obilí, zeleninu a ovoce. Pro použití postřiků platí závazná pravidla, která významně snižují, až vylučují rizika spojená s pěstováním jakékoliv plodiny. Zemědělcům za jejich porušení hrozí vysoké finanční postihy a odebrání dotací.

 Řepkový olej má vyšší tepelnou stabilitu než slunečnicový

Řepkový olej má vyšší tepelnou stabilitu než slunečnicový

Řepka a včely

Řepka je výborný zdroj pylu a nektaru pro včely. Měla by se ošetřovat před rozkvětem, což se nemusí vždy podařit správně odhadnout. Někteří zemědělci proto využívají k postřikům večerní hodiny, nebo volí pro včely neškodné postřiky. Pro srovnání: v loňském roce došlo k 57 hlášeným úhynům včelstev s prokázanou příčinou nevhodného postřiku, ale také k úhynu 300.000 včelstev z důvodu varoázy.

GMO řepka

V Evropské unii není žádná odrůda GMO řepky povolená, tedy ani pěstovaná, ani dovážená.

Více informací na www.olejnadzlato.cz

Kampaň financovaná z prostředků Evropské unie a České republiky

Kampaň financovaná z prostředků Evropské unie a České republiky