Jak náročný je na spotřebu energie režim stand-by?

Stand-by režim neboli pohotovostní režim, jehož indikátorem je většinou svítící dioda na spotřebiči, je běžně využívaný vypnutý stav spotřebičů v domácnosti. Avšak takto vypnuté elektrické spotřebiče odebírají z elektrické sítě proud, a tím zvyšují účet za elektřinu. Spotřeba je zdánlivě zanedbatelná, činí přibližně 3 až 5 W/h. Pokud se však sečte spotřeba všech těchto spotřebičů a vynásobí počtem hodin jejich přepnutí do pohotovostního režimu, může to u průměrné domácnosti činit téměř 2000 Kč/rok. Nepoužívané spotřebiče proto vypínejte nejen dálkovým ovládáním, ale kompletně je odpojte ze zásuvky, vhodný je např. prodlužovací kabel s více zásuvkami a vypínačem. Takto lze zapojené spotřebiče vypnout z napájení jednorázově, např. přes noc. Více rad, jak uspořit energie v domácnosti, naleznete na www.ekobonus.cz.