„Lidé jako hlavní výhody tradiční české nerostné suroviny uvádějí soběstačnost v dodávkách elektřiny, dále pak významný podíl uhlí na zaměstnanosti v regionech a v neposlední řadě oceňují nízké náklady na výrobu energie,“ uvedl Tomáš Horejsek z agentury IBRS.  Češi jako významnou výhodu uvádějí také výrazné zkušenosti, které máme s provozem hnědouhelných elektráren, pozitivně hodnotí relativně nízké náklady na výrobu energie z hnědého uhlí. Více než tři čtvrtiny dotázaných za velkou výhodu považují dostatečné zásoby hnědého uhlí, kterými Česká republika disponuje.

Zajímají vás další informace z průzkumu? Chcete vědět jaké další výhody a nevýhody si Češi spojují s hnědým uhlím? Jak třeba vnímáme hnědé uhlí v porovnání s ostatními energetickými zdroji?  Odpovědi na tyto a další otázky naleznete na www.iUHLI.cz - novém online zpravodajském serveru, který se zaměřuje na vše, co souvisí s uhlím.