Můžeme díky němu řešit libovolný proces schvalování, např. objednávek, dovolených, faktur přijatých, zápisu ze schůze a podobně opět v několika stupňové hierarchii – podle organizační struktury. Nejjednodušším příkladem práce s workflow je faktura došlá. Ta se naskenuje a pak obíhá odpovědné zaměstnance, kteří postupně provádějí příslušné úkony, jako akceptace, schválení, zaúčtování, až po zaplacení.

Nemusí se však jednat jen o faktury. Workflow znamená také řízení toku dalších dokumentů. Například došlé pošty, smluv, nabídek, objednávek atd. Možno říci veškerých firemních dokumentů či procesů, které by měly „projít rukama“ více lidí ve firmě.

Správně implementovaný systém zajistí firmě přínosy v podobě zrychlení procesů, jejich zjednodušení a přesné mapování průchodu dokumentů ušetří čas a tím i finančních náklady.

Ing. Miroslava Adamyová

Informační systémy HELIOS

Asseco Solutions, a.s.