Habánské sklepy byly postaveny ve Velkých Bílovicích habány přesně před 400 lety, roku 1614, v dobách velkého rozmachu moravského vinařství. Habáni byli reformní novokřtěnci, mírumilovní a pokrokově smýšlející lidé, kteří si na Moravě získali respekt jako zruční řemeslníci, stavitelé a především vynikající vinaři. Zakládali vinice, budovali sklepy a zavedli na tehdejší dobu pokrokové způsoby ošetřování vinné révy.

I 400 let po svém vybudování uchvátí sklepy atmosférou starých časů. Jako by v nich habáni zanechali své vinařské kouzlo. I když museli kvůli svému vyznání Moravu nakonec opustit, to podstatné z jejich éry v Habánských sklepech přetrvalo: houževnatost a pracovitost zdejších vinařů, úcta k půdě a révě i pečlivý dohled na každou fázi výroby vína. Díky tomuto dědictví vznikají i dnes v Habánských sklepech unikátní vína s neopakovatelným charakterem – vína, která mají duši.

Celý příběh spjatý s historií habánských sklepů naleznete na www.habanskesklepy.cz.