Virus Herpes labialis způsobuje vznik oparu v oblasti obličeje - v blízkosti úst, rtů a nosu. K nákaze dochází často už ve velmi raném věku - od příbuzných nebo od jiného nakaženého dítěte.

Po zhojení prvotní infekce se virus usadí v nervech obličeje nakaženého, kde číhá, dokud jej něco znovu neaktivuje. Pak se virus vydá podél nervu nazpět do oblasti nosu, úst nebo rtů, kde může způsobit opar. Jakmile se opar zhojí, virus se znovu vrátí do latentního stadia v nervových buňkách a čeká na další příležitost.

Co způsobuje, že se opar objeví?

Zkušenosti odhalily mnoho různých spouštěcích faktorů, například: horečka, chřipka nebo nachlazení, působení UV paprsků, stres, únava, u žen menstruace či těhotenství apod.

Ne každý reaguje na všechny tyto faktory a postupně je možné vypozorovat, co je tím Vaším nejčastějším faktorem.

Průměrná délka trvání neléčeného oparu je asi 10-14 dní, i když je tato doba u jednotlivých případů různá.

Jak je možné opar léčit?

Na opary neexistuje žádná léčba účinná jednou provždy. Některé prostředky obsahují antiseptika, změkčující látky nebo místní anestetika k utišení bolesti. Tyto přípravky sice zmírňují příznaky, ale nepouští se do boje s virem, který způsobuje vznik oparu.

Ideální prostředek proti oparům by měl mít především protivirový účinek, který zastaví množení viru, a to ve všech fázích oparu - nejen při prvních příznacích, ale i když léčení začne až po vytvoření puchýřku. Antivirovou léčbu je však nejúčinnější zahájit co nejdříve. Pokud je antivirový krém nanesen na postižené místo včas, je možné zkrátit dobu výskytu oparu, délku jeho hojení a zmírnit průvodní symptomy jako je bolest. Při použití antivirových přípravků při prvních projevech či náznacích oparu, je možné vzniku oparu předejít.

Další informace o oparu a životu s ním najdete na www,vectavir.cz.