Aby byla stavba z betonu dostatečně únosná, vkládá se do něj betonářská výztuž.  V některých případech lze dosáhnout velmi dobré houževnatosti přidáním ocelových vláken do čerstvého betonu. Ta se do betonu přimíchávají již na betonárně a spolu s ním se dopravují na stavbu autodomíchávačem. A protože si většina současných novostaveb rodinných domů vystačí bez podsklepení, uplatňuje se tento mimořádně houževnatý drátkobeton STEELCRETE® stále více při realizaci základových desek a základových pasů rodinných domů, kde může zcela nahradit výztužné ocelové sítě. Celý postup výstavby je tak jednodušší, rychlejší a zpravidla i nákladově příznivější. Pro zjištění ceny betonu do základů můžete využít nezávazný online poptávkový systém.

Z následujícího postupu realizace základové desky o ploše 190 m² pomocí drátkobetonu je patrné, že její realizace od příjezdu mixu na stavbu, načerpání betonu na plochu budoucí základové desky až po zpracování do požadované roviny zabrala dvojici stavebníků přibližně 2 hodiny. Na tomto rodinném domě ve Velkých Popovicích drátkobeton STEELCRETE plně nahradil klasickou ocelovou výztuž betonu.

18:00 hod.: Na stavbě bylo dokončeno ošetření separací zhutněného podloží a nastavení výšky 20 cm základové desky před samotnou betonáží v celé ploše budoucích betonových základů rodinného domu. S drátkobetonem je možné zhotovit základovou desku pod rodinný dům bez dodatečné výztuže již od únosnosti podloží větší než 150 kN/m².

Příprava plochy na stavbě před betonáží STEELCRETE

2.  8:30 hod.: Značkový drátkobeton se zaručenými vlastnostmi je možné vyrábět pouze v betonárně. Jeho vlastnosti jsou určeny normami.

Českomoravský beton - betonárna Příbram

3.  8:40 hod.: Vlastnosti vyrobeného betonu jsou průběžně kontrolovány, před dopravením na stavbu probíhá ještě kontrola kvality drátkobetonu včetně odběru vzorků na kontrolní testy.

Zkouška rozlivu STEELCRETE na betonárně

4.  9:30 hod.: Čerpání betonu zajistí speciální technika dodavatele. Kromě čerpání je možné ukládání betonu do konstrukce také dalšími prostředky jako jsou bádie nebo skluzem přímo z autodomíchávače.

Příjezd techniky na stavbu

5.  9:45 hod.: Doprava drátkobetonu na stavbu je zajištěna autodomíchávači. Speciální technika zajistí čerpání betonu na plochu připravené budoucí základové desky rodinného domu.

Začátek betonáže drátkobetonem STEELCRETE na stavbě

6.  10:00 hod.: Ukládání čerstvého betonu je možné pomocí pístového čerpadla s výložníkem běžně na vzdálenost až 120 m vodorovně a 30 m svisle. Minimální světlý průměr hadic je 125 mm. Ukládání se provádí do vyčištěného bednění, při ukládání na základovou spáru se nesmí čerstvý beton znečistit zeminou.

Zpracování betonu na stavbě

710:30 hod.: Detail čerstvého drátkobetonu na stavbě po čerpání na plochu základové desky. Takto uložený beton je třeba už v průběhu probíhající betonáže začít zpracovávat do roviny základové desky nivelační hrazdou.

Detail drátkobetonu STEELCRETE

8.  10:45 hod.: Drátkobetony se hutní běžnými prostředky (vibrátory), avšak intenzita hutnění je zpravidla menší kvůli jejich konzistenci. Betony STEELCRETE pro plošné základové konstrukce je možné vyrobit a uložit na vyšším stupni konzistence a jejich hutnění provádět pouze rozvlněním nivelačními hrazdami, a to ve dvou na sebe kolmých směrech. Při prvním vlnění se nivelační hrazda ponořuje celým průřezem do celé tloušťky vrstvy čerstvého betonu a pohyby hrazdy mají být intenzivní, při druhém vlnění ve směru kolmém na první směr se nivelační hrazda ponořuje jen zhruba na polovinu průřezu a upravuje se jen povrch betonu.

Hutnění základové desky vibrátory

9.  12:00 hod.: Povrch hotové základové desky z drátkobetonu je nutné, jako u běžného betonu, začít ošetřovat neprodleně po uložení betonu a musí trvat s ohledem na podmínky okolního prostředí. Minimální délka ošetřování se stanoví v závislosti na počasí, použitém betonu, tvaru a velikosti betonového prvku, a to může být několik dní, ve výjimečných případech i dva až tři týdny.

Rovná hotová základová deska

Tip: Aby byla kvalita výsledné konstrukce perfektní, je třeba předem specifikovat požadavky kladené na beton. Dodávce betonu STEELCRETE předchází statický návrh vlastností betonu, který zajišťuje skupina Českomoravský beton ve spolupráci se specialisty. Před betonážemi nabízí Českomoravský beton zdarma konzultaci s technologem. Cílem je nalezení optimální receptury betonové směsi a ideálního způsobu betonáže.

Více informací a kontakty naleznete na www.transportbeton.cz.