I odborníci na hospodaření s penězi jsou toho názoru, že vedle spořicího účtu je dobré uložit část úspor také na delší dobu s možností vyššího zhodnocení. A Češi jim začínají naslouchat. Podle sdružení AKAT (Asociace pro kapitálový trh) je do podílových fondů investováno již skoro 300 miliard korun. Za první pololetí letošního roku poskočilo toto číslo o více než desetinu.

Rozhodnout se, jaký fond je vhodný, nemusí být jednoduché. Pomůže vám investiční bankéř, který nejdříve zjistí, jaký jste typ investora, a podle toho vybere optimální strategii. Na to, jak postupovat, pokud chcete zhodnotit své finanční rezervy, a zda se to vyplatí, jsme se zeptali Michala Žofaje, portfolio manažera investičního fondu ČSOB Vyvážený dividendový.

Není investice do podílového fondu příliš odvážnou sázkou na budoucnost?

Odvážnou sázkou je naopak neinvestovat. Pokud mluvíte o delší budoucnosti, vyplatí se zvolit dobře řízený fond než nechat peníze ležet ladem. Každý investor si navíc může podle své tolerance rizika vybrat fond, který mu nejvíce sedí. Určitá rezerva peněz na spořicím účtu, z něhož se dají rychle vybrat, se určitě hodí. Mějte ale na paměti, že inflace bude pozvolným, ale silným žroutem našich úspor.

Jak si mám vybrat ten správný fond?

Investice do fondů je o důvěře v jeho složení a v lidi, kteří ho řídí, ale taky o osobním vztahu k riziku každého investora a jeho investičních cílech. Méně rizikově naladěným lidem bych poradil vybrat si konzervativní nebo vyvážený fond, který díky investici do široké škály produktů a odvětví není náchylný k prudkým poklesům. Bylo by to ale celé na delší povídání, takže uděláte nejlíp, když se přijdete poradit k nám do pobočky.

Kdy se můžu těšit na výnos z investovaných peněz?

Při investici do fondů se zpravidla můžete rozhodnout sami, kdy je míra zhodnocení dostatečná a už chcete peníze nebo jejich část vybrat. Fond ČSOB Vyvážený dividendový zase každý rok, pokud je úspěšný, přináší výplatu výnosu formou dividendy. Při tvorbě fondu jsme mysleli nejen na maximalizaci výnosu při udržení přiměřené míry rizika, ale i na to, jak klienty odměňovat za jejich investiční volbu pravidelně – proto ročně vyplácená dividenda.

Upozornění:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Návratnost investice není zaručena. Tento materiál je propagační, má pouze informační charakter a jeho text není právně závazný, nepředstavuje nabídku podle § 1732 ani veřejnou nabídku podle § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje nebo za doporučení k nákupu, držení či prodeji konkrétního nástroje. Investiční fondy nespadají pod režim pojištění vkladů. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu daného fondu (v češtině, slovenštině nebo v angličtině), které jsou dostupné na www.csob.cz nebo k nahlédnutí na pobočkách ČSOB.