Marta Dzúrová, sociální pracovnice Domova pro zrakově postižené Palata touto historkou přibližuje svět lidí s vážným zrakovým postižením. Pacienti s hemianopsií vidí vlastně v důsledku výpadku zorného pole jen jednu polovinu obrazu.

Skutečný hrdina se musí smířit s tím, že jeho tvář zůstane skryta

Zrak po šedesátém roce života postupně ztrácí 90 % lidí. Vážné poruchy se projevují například ztrátou schopnosti vidět celkový obraz - jako u zmíněné hemiopsie. Jindy z celkového pohledu zbývají jen jasné “ostrůvky” - jako byste se dívali přes zatmavené brýle, jež mají průhledných jen pár teček. Nebo se na svět díváte jakoby skrz trubici - opět vidíte jen malou výseč celkového pohledu. A právě senioři s vážnou poruchou zraku nacházejí potřebnou péči v Palatě.

Palata patří k nejstarším zařízením svého druhu v Česku. Při prvním pohledu na zahradu, která je udržována podle původních návrhů, na dům postavený před více než 120 lety, má člověk pocit, jako by se tu čas zastavil. Ale změnilo se mnoho a během let se docílilo takové úrovně péče, která není pouhým uspokojováním základních potřeb nevidomých, poskytování ošetřovatelské péče, která je velmi důležitá, ale postupem doby se kladlo a klade stále větší důraz také na vyplňování volného času klientů smysluplnou činností, možností kulturních i společenských zážitků. Klienti tak v Palatě nacházejí nejen potřebnou odbornou péči, ale i nový domov, a to i díky přístupu ošetřovatelů. Snaží se udělat vše pro to, aby klienti Palaty, kterých je aktuálně 133,  svůj život žili naplno - navzdory stáří, navzdory poruchám zraku.

Jako hold pečovatelům probíhá právě teď v Praze na Budějovickém náměstí a v síti kin Cinema City výstava Zahalení hrdinové. Prostřednictvím  fotografií představuje pracovníky Palaty tak, jak je vidí jejich klienti. Výstava je součástí kampaně České spořitelny na podporu Palaty.

Video

I vaše karta pomůže

Pomoc má různé podoby - právě teď stačí platit kartou

Palatu od jejího vzniku před více než 120 lety podporuje banka a její Nadace České spořitelny. V rámci tohoto partnerství právě teď do konce září probíhá netradiční kampaň na podporu Palaty - čím více budou klienti České spořitelny za své nákupy platit kartou, tím více banka přispěje na čtecí pomůcky a další potřebné vybavení. Cílem banky je poskytnout alespoň 1 000 000 Kč, celková částka však závisí na tom, jak aktivně budou klienti spořitelny platit kartou, ať už kontaktní či bezkontaktní. Další informace ke kampani i elektronickou podobu výstavy najdete na stránkách www.ivasekartapomuze.cz.

V rámci spolupráce s nadací i Finanční skupinou České spořitelny získala Palata v posledních letech například dva speciálně upravené automobily, které disponují upravenými sedačkami pro komfortní nástup klientů se sníženou mobilitou. Zaměstnanci Palaty se díky školením financovaným nadací učí při práci používat  psychobiografický model prof. E. Böhma. Dokáží tak lépe porozumět klientům s kombinovaným postižením (těm, kteří kromě poruchy zraku trpí například demencí či Alzheimerovou chorobou), model je učí rozpoznat, co je pro klienty prioritní, co rozhýbe jejich psychiku a následně i tělo. Dobrovolníci z banky chodí do Palaty pravidelně pomáhat a zpestřovat zdejším klientům volný čas.