Po ukončení studia na vysoké škole čelí absolventi překážce v podobě odmítnutí personalistů pro nedostatek zkušeností, případně zařazení na neodpovídající pracovní pozici a s tím související horší platové ohodnocení.

Proti tomuto zaběhnutému stereotypu dlouhodobě bojuje Vysoká škola ekonomie
a managementu (VŠEM), která klade velký důraz na propojení studentů s praxí v průběhu studia, čímž připravuje absolventy do budoucího zaměstnání.

Servis VŠEM

Servis VŠEM

„Studenti VŠEM se účastní pracovních stáží v našich partnerských firmách v Čechách i v zahraničí. Jedná se o velké společnosti, které studentovi poskytují velmi dobrou představu o tom, co je může potkat,“ říká Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D., prorektorka pro pedagogiku a výzkum a lektorka VŠEM. „Pro studenty i veřejnost také nově pořádáme týden s firmami v rámci projektu Career Week VŠEM, které se konají v prostorách školy. Kromě prezentací firem, potenciálních zaměstnavatelů, zde budou také přednášky a workshopy, kde účastníci zjistí, v čem mohou udělat chybu při své prezentaci a zkusí si, jak nejlépe absolvovat přijímací pohovory či testy v assessment centrech.“

Těmito aktivitami, spočívajícími v propojení teoretických znalostí s praktickými, se VŠEM snaží o zlepšení aktuální situace v ČR, kdy se stále více absolventů obává nezaměstnanosti po ukončení studia.

Vysoká škola ekonomie a managementu (www.vsem.cz) se stala součástí českého vysokého školství na základě státního souhlasu uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v říjnu roku 2001. Svým studentům nabízí bakalářské (Bc.) a magisterské (Ing./MBA) studijní programy ve studijních oborech Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing, Management firem. VŠEM dále poskytuje programy celoživotního vzdělávání, i specializované profesní kurzy, MOOC a profesní vzdělávání. Kromě české akreditace MŠMT VŠEM získala navíc akreditaci Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP).