Udržování postury, tedy vzpřímeného stoje na dvou dolních končetinách, zajišťuje posturální svalstvo, které tak vykonává stabilizační funkci těla proti gravitační síle. Posturální stabilizace je základem pro chůzi a vzpřímený postoj, ale i výchozím bodem pro jakýkoliv další pohyb těla (běh, hod, manipulace s předměty). Toto svalstvo zajištujě oporu těla pro jakýkoliv pohyb horních a dolních končetin. Pomocí něj vzniká pevný základ, neboli stabilní poloha celého těla, která dokáže překonat účinky zevně působících sil. Jak uvádí MUDr. Martin Holinka je důležité speciální cvičení nebo sezení na tzv. dynamickém (balančním) směrovém polštáři, pro posílení právě těchto skupin svalů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

V průběhu vývoje dítěte postupně uzrává svalová stabilizace páteře, která zárověň podmiňuje její správný anatomický vývoj. Mluvíme zde o funkci hlubokého stabilizačního systému trupu a páteře, tedy speciálních svalových skupin v rámci udržování postury, které zajištují prevenci vzniku nebo progrese skoliózy, vadného držení těla a dalších odchylek od fyziologického zakřivení.

Stabilizační funkce svalů trupu v kombinaci se skeletem páteře, hrudního koše a pánve vytváří jakýsi ,,podpůrný rám", který je základem pro pomyslný pevný bod (stabilní postoj těla) a z něj vykonaný cílený pohyb. Tyto funkční celky jsou řízeny různými skupinami svalů, které mezi sebou vytvářejí rovnováhu zepředu a zezedu působících sil na páteř.

Břišní svaly (A) se podílejí na stabilizaci dolní hrudní a bederní páteře z přední strany a jsou protikladem hlubokých natahovačů páteře (paravertebrálních svalů) působících zezadu (B). 1 – 4 označeny jednotlivé svaly.

Břišní svaly (A) se podílejí na stabilizaci dolní hrudní a bederní páteře z přední strany a jsou protikladem hlubokých natahovačů páteře (paravertebrálních svalů) působících zezadu (B). 1 – 4 označeny jednotlivé svaly.

FOTO: Dynasit CZ s.r.o.

Jak uvádí MUDr. Martin Holinka sezení na dynamickém (balančním) směrovém polštáři Dynasit vytváří nestabilní plošinu, která nutí hluboký stabilizační systém trupu a páteře k neustálé aktivaci. Tímto způsobem odstraníme dlouhodobé nežádoucí účinky sezení, kdy dochází ke statickému přetěžování jednotlivých segmentů páteře. Správná aktivace hlubokého stabilizačního systému je důležitá během všech každodenních aktivit, ať v sedavém zaměstnání, ve škole, doma nebo po náročném sportovním výkonu.

Zatížení balančního polštáře Dynasit při sedu vytváří směrové kývavé pohyby, které přeměňují váhu těla na síly, které se propagují do hlubokého zádového (paravertebrálního) a břišního svalstva. Dále se podílejí na aktivaci svalů pánevního dna a bránice. Postupem času dochází k posílení výše jmenovaných svalových skupin, které bychom mohli přirovnat k pravidelnému cvičení v posilovně. Tímto způsobem si efektivně zajišťujeme prevenci degenerativních změn na páteři, vadného držení těla a úlevu od bolestí zad.

Přenášení sil pomocí dynamického směrového polštáře (1) do hlubokého stabilizačního systému trupu a páteře (2). Dochází mimo jiné k aktivaci břišního svalstva (3) a hlubokého zádového svalstva (4).

Přenášení sil pomocí dynamického směrového polštáře (1) do hlubokého stabilizačního systému trupu a páteře (2). Dochází mimo jiné k aktivaci břišního svalstva (3) a hlubokého zádového svalstva (4).

FOTO: Dynasit CZ s.r.o.