Zajistěte místo nehody  zastavte nejméně 50 metrů za místem nehody, rozsviťte výstražná světla, oblékněte si vestu, vezměte lékárničku a trojúhelník. Volejte 155, jděte k nehodě, popište, kde jste a co vidíte. Vypněte motor, zajistěte vozidlo proti pohybu. Trojúhelníkem označte místo nehody.

Kdo křičí o pomoc, není na tom nejhůř

Zjistěte, zda je někdo v bezvědomí? Uvolněte mu dýchací cesty záklonem hlavy a předsunutím dolní čelisti. Silně krvácí? Zastavte krvácení tlakovým obvazem a prsty v ráně. Zapomeňte na zaškrcovadlo. Zjistěte stav životních funkcí poraněných. Znovu volejte 155 a sdělte, jak jsou zranění na tom. Operátorka vám řekne, co dělat.

Zraněné lidi z auta vytahujte jen ve výjimečných případech

Zraněné vytáhněte jen, když blokují přístup k dalším zraněným, když nelze poskytnout první pomoc na místě (např. resuscitace). Vytaženým lidem zakloňte hlavu. Nedýchají? Lapají po dechu? Zkontrolujte ústa (zapadlý jazyk) a zahajte oživování masáží srdce (100× za minutu), hrudník stlačujte do hloubky 4 až 5 centimetrů, nebojte se přitlačit. Správná masáž srdce zláme žebra, ale zachrání život. Pokračujte, dokud nepřijede sanitka.

Lidé, kteří si do 31. července 2014 sjednají FLEXI životní pojištění s krytím rizika trvalých následků úrazu, invalidity nebo velmi vážného onemocnění, dostanou za zranění při dopravní nehodě dvakrát víc. A to se vyplatí, co říkáte?