Jak topit, abychom se neutopili v nákladech za paliva?

Snížením pokojové teploty o 1 °C v místnosti, kde je teplota nad 20 °C, lze dosáhnout snížení nákladů na vytápění až o šest procent. Průměrné doporučované teploty ve vytápěných místnostech jsou pro obývací pokoj 20 - 22 °C, dětský pokoj 20 °C, ložnici 16 - 18 °C, koupelnu 24 °C, WC 15 °C, chodby 15 °C.

Pokud víte, že v místnosti nebudete déle než 48 hodin, doporučuje se ji vytápět na tzv. nezámrznou teplotu, což je teplota 6 - 8 °C. Snížení spotřeby v takové místnosti představuje úsporu až 75 % nákladů na vytápění.

Je potřeba také správně ekonomicky větrat -  krátce a intenzivně. Ale pozor, při nedostatečném větrání kondenzuje vodní pára na chladných plochách, hlavně tam, kde málo proudí vzduch, např. v rozích pod stropem a za nábytkem. V těchto místech hrozí pak nebezpečí vzniku plísní. Více rad, jak uspořit energie v domácnosti naleznete na www.ekobonus.cz.

Co je důležité neopomenout při koupi nového spotřebiče?

Důležité při pořizování nového elektrospotřebiče není pouze zohlednění prodejní ceny, ale i nákladů na jeho provoz v průběhu jeho životnosti. K rychlé orientaci slouží energetický štítek, kterým je každý nový elektrospotřebič opatřen. Pomocí nejviditelnějšího údaje na štítku je stupnice úspornosti vyjádřená písmeny A až G, (A nejúspornější, G nejméně úsporné). S její pomocí můžeme spotřebič bez velkých propočtů rychle porovnat s konkurenty.

Zjistíme například roční spotřebu energie elektrospotřebiče, hlučnost nebo spotřebu vody i údaj o prací schopnosti a účinnosti odstředění u praček.

Následující příklad potvrzuje, že se opravdu vyplatí při pořizování nového elektrospotřebiče přemýšlet. Stará chladnička, s roční spotřebou 750 kWh/rok vám za deset let životnosti vytáhne z kapsy více než 36 000,- Kč. Oproti tomu provoz nové ledničky energetické třídy A+++, s roční spotřebou 182 kWh/rok a pořizovací cenou asi 15 000,- Kč vás bude stát za deset let provozu zhruba 9 000,- Kč. Takže pořizovací cena se vám téměř jednonásobně vrátí. Více rad, jak uspořit energie v domácnosti, naleznete na www.ekobonus.cz.

Kdy má smysl vyměnit starý spotřebič za nový?

Doba návratnosti investice do nového spotřebiče je tím kratší, čím větší je rozdíl mezi parametry starého a nového spotřebiče. Zjednodušeně řečeno, výměna starého spotřebiče za nový má význam, pokud nahrazujeme starý spotřebič vysoce účinným (třídy A+ nebo A++ pro chladicí zařízení). Podíváme-li se na nejčastěji používané dva typy spotřebičů v domácnosti, tedy pračku a chladničku s mrazničkou, můžeme vycházet z následujících orientačních údajů. Návratnost z hlediska kumulované spotřeby energie u praček vyrobených do roku 1995 je asi 3 roky, u praček vyrobených do roku 2000 pak asi 6 let. Energetická návratnost chladniček, mrazniček a jejich kombinaci se pohybuje pro všechny kategorie přibližně od 1 do 5 let. Výjimku tvoří tzv. truhlicové mrazničky, u kterých je energetická návratnost pro spotřebiče novější než z roku 1995 velmi vysoká, kolem 15 let. Návratnost můžeme zkrátit, pořídíme-li si nový spotřebič energetické třídy A++. Více rad, jak uspořit energie v domácnosti, naleznete na www.ekobonus.cz.