Doporučujeme vám navštívit náš zdravotnický portál www,zdravcentra.cz a přečíst si některé články, které mají k této problematice úzký vztah.

   Každý, kdo cestuje do zahraničí, především do oblasti subtropů a tropů nebo do zemí s nižším hygienickým standardem, by měl být kromě cestovních formalit vybaven základními informacemi o zdravotních rizicích navštěvované oblasti a možnostech, jak se před nimi chránit.

Před plánovanou cestou by měl každý cestovatel včas (tj. asi 4-6 týdnů před odjezdem) konzultovat svého lékaře a lékaře zabývajícího se cestovní medicínou a očkováním do zahraničí. Je nutno vědět, zda konkrétní zdravotní stav dovoluje cestu podstoupit a jaká jsou potřebná očkování a preventivní opatření, a to především v následujících případech:


1. cesta do tropů a subtropů
2. dlouhodobý pobyt v zahraničí
3. pobyt v oblastech se ztíženými hygienickými podmínkami
4. pobyt v oblastech s nedostatečnou zdravotní péčí
5. cestování dětí a těhotných žen
6. věk nad 60 let a chronická onemocnění. 

Mezi cestovními doklady by neměl zejména ve výše uvedených případech chybět váš mezinárodní očkovací průkaz, a to i v případě, že cílová země žádné povinné očkování nevyžaduje. Přehled očkovacích center je umístěn ve vyhledávací části našeho portálu.

Článek Zdravotní rady na cesty do zahraničí přináší kromě všeobecných rad (slunění, koupání, pitná voda, doprava, apod.) také instrukce jak sestavit cestovní lékárničku, jak řešit průjmová onemocnění nebo jak se chránit proti malárii.

Průjmová onemocnění jsou nejčastějšími potížemi, které se objevují u cestovatele v zemích s teplým podnebím. Postihují 25-75 % turistů. Neočekávané střevní potíže může způsobit lákavé exotické jídlo, právě tak jako snížená imunita při změně klimatu nebo životního rytmu. Není truchlivější pomyšlení, než trávit čas v nelákavém a někdy i podezřelém těsném prostoru toalety, zatímco vaši blízcí si volně užívají krásné dny. Zkušený dovolenkář do své cestovní lékárničky vždy přibalí Endiaron, osvědčený a účinný prostředek při infekčních průjmech v balení po 20 tabletách, který je běžně dostupný ve všech lékárnách ČR.  Minimální investice - maximální pomoc ! 

Ing. Vladimír Petr