A právě emoce, respektive emoční inteligence, rozhoduje o tom, proč jsou různé děti více či méně úspěšné i více či méně šťastné. Emoční vývoj dětí by měl být dle psychologů do konce desátého roku dokončen a to, co se v nich do té doby utvoří, co se během tohoto období naučí, to si s sebou ponesou po celý svůj život.

Scio

Scio

Každý rodič by se měl proto snažit emoční inteligenci svého dítěte rozvíjet. Například společně stráveným časem, povídáním, vyprávěním příběhů či čtením knih. Pomocníka v rozvoji dětských emocí mohou rodiče najít v Emušákovi Ferdovi. Plyšové hračce a zároveň hlavní postavě pohádkové knížky Ferda a jeho mouchy. Díky radám, obsaženým v knížce, i díky plyšovým mouchám, které k hračce i pohádkám patří a které znázorňují jednotlivé emoce, mohou rodiče s dětmi pracovat. Číst pohádky, hledat paralely k jejich vlastním emocím, a především dětem srozumitelným způsobem svět emocí ukázat. Lépe se pak budou cítit nejenom děti, ale i rodiče. V důsledku totiž více porozumí dětským náladám i prožitkům.