S životní pojištěním ProSichr od Wüstenrotu budete finančně zajištěni jak vy, tak vaše rodina nejen v případě úmrtí. Nepříznivé dopady onemocnění nebo úrazu a výpadek příjmů, když na delší dobu či natrvalo ztratíte schopnost pracovat, vám kompenzují připojištění. Jejich škála je velmi široká. K těm obvyklým patří připojištění vážných onemocnění, invalidního důchodu, smrti úrazem, trvalých následků úrazu nebo denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu. Oblíbené je také připojištění denní dávky při pracovní neschopnosti nebo zproštění od placení pojistného v případě pracovní neschopnosti nebo invalidity.

Wüstenrot

Wüstenrot

Pojistné plnění vám pojišťovna vyplatí jednorázově, u některých připojištění pak také ve formě měsíčního invalidního důchodu či doživotní úrazové renty.

Nespoléhejte se na jiné a odpovědnost za svou budoucnost vezměte raději do vlastních rukou. Rizikové pojištění ProSichr vám poskytne vysokou pojistnou ochranu za nízké pojistné. Jeho cena začíná již na 2 korunách denně.

Informace uváděné  v tomto článku jsou určeny výhradně k marketingovým a propagačním účelům, a i proto nepředstavují návrh na uzavření smlouvy (nabídku).