Od 1.1.2014 platí nový občanský zákoník a nový zákon o obchodních korporacích. Tyto právní normy mění proces založení společnosti. Zejména pro s.r.o. došlo k významné změně  - není již nutno skládat základní kapitál v povinné minimální výši 200.000 Kč jako doposud, postačí pouze 1 koruna.

Profispolečnosti.cz

Profispolečnosti.cz

Jestliže je založení s.r.o. jednodušší pokud jde o finanční náklady, jsou na druhé straně kladeny větší nároky na členy orgánů s.r.o.; předpokládá se, že přijetím funkce člena představenstva si uvědomují její náročnost. Bude-li člen orgánu jednat loajálně, informovaně a v zájmu společnosti, nebude odpovědný za případné negativní dopady svých rozhodnutí. Pokud člen orgánu přivede společnost do úpadku, může být na tři roky vyloučen z možnosti vykonávat obdobnou funkci, ale může ho stihnout i povinnost vydat veškerý prospěch získaný od společnosti za poslední dva roky.

I přes některá zjednodušení je proces založení firmy v České republice stále poměrně složitý a podnikatelům se vyplatí využít pomoc odborných poradenských firem, které kromě komplexních právních služeb a garance zápisu nové firmy do obchodního rejstříku dokážou poskytnout také například výhodné sídlo firmy.