Záštitu nad slavnostním večerem převzali prezident Miloš Zeman, předseda Senátu Milan Štěch, premiér Jiří Rusnok a ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala.

„Národní ceny kvality jsou nejen prestižním oceněním, ale v průběhu hodnocení také ukazují  firmám jejich silné stránky a možnosti zlepšování. Při správném využití Modelu EFQM pak výrazně zvyšují hospodářské výsledky a nastartují cestu k Business Excelenci,“ říká Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR.

Národní ceny jsou prestižní ocenění

Národní ceny jsou prestižní ocenění.

Národní ceny kvality jsou nejvyšším oceněním, jaké může firma získat. Prostřednictvím EFQM modelu, nástroje vyvinutého na zakázku největších evropských firem, posuzují komplexně všechny oblasti činnosti firmy – od kvality managementu po výsledný produkt.

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost – je oceněním aktivit firem v oblasti životního prostředí, kultury a sociální odpovědnosti. Udělení této ceny dokládá, že držitel splňuje mezinárodní standardy GRI.

Více na www.narodnicena.cz.