Ve dnešní ekonomické situaci není jednoduché činit rozhodnutí, zda si ponechat starší, avšak plně funkční technologii, nebo investovat do nové, úspornější. Stagnující ekonomika diktuje šetřit náklady a na první pohled se investice může jevit jako druhořadá priorita. Nicméně tak jako i jinde v rozhodovacím procesu mohou pomoci čísla. Vezměme si jako příklad stroj z roku 2008, který je ze dnešního pohledu sice již mírně zastaralý, ale stále perfektně funguje a výrobce na něj stále dokáže poskytnout plný servis. Náklad za roční provoz (spotřeba energie, správa, pravidelné upgrady, cena za servis) se běžně pohybují kolem 100 tisíc Kč.

U serveru HP ProLiant Gen8 (například dvousocketový stroj ML350p Gen8) je ale roční náklad pouze okolo 30 tisíc Kč a jeho pořizovací cena začíná na 45 tisících korunách, takže – vezmeme-li do úvahy roční úsporu 60 tisíc Kč – nám doba návratnosti vychází již od devíti měsíců. Za tři roky provozu tedy firma, která se rozhodne pro technologii novou, ušetří 165 tisíc Kč (tříletá úspora minus náklad).

A co více – do konce ledna vám HP nejenže dodá jednu z nejefektivnějších technologií na trhu, ale rovněž odkoupí váš starý stroj (jakékoli značky a v jakémkoli stavu), a to až za 12 tisíc Kč.