Automaticky řízené stabilní plynové hasicí zařízení na Inergen 300 bar pracuje obzvláště efektivně, protože s tímto systémem je zajištěno rychlé vytěsnění kyslíku ze vzduchu. K tomu se přidává promyšlený ventilační systém a požární a kouřotěsná gravitační vrata, která zabrání rozšíření případného požáru. Tak je vybaven sklad, který je vybudován pro nebezpečné látky. Takovým disponuje právě společnost, která Vám v těchto otázkách může poradit, ale i poskytnout své služby.

sklad s odtokem

Sklad s odtokem

FOTO: GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.

Prostor ADR je rozdělen na jednotlivé skladové sekce, které jsou všechny vybaveny záchytnými vanami. Automatický systém předchází vytékání kapalin do ostatních prostor. Podlaha samotná je vytvořena z extrémně hustého a odolného betonu. Dále jsou použity speciální skladovací regály pro předpisové skladování hořlavin a látek ohrožujících čistotu vod.

nebezpečné látky

Nebezpečné látky

FOTO: GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.

Důraz v tomto případě nemůže být kladen pouze na techniku a vybavení stavby. Předpokladem pro splnění veškerých podmínek bezpečnosti je i speciálně vyškolený personál v zacházení s nebezpečnými látkami. Standardem pro všechny pracovníky je rovněž bohaté bezpečnostní a ochranné vybavení.

Přenechejte starost jiným: www.gw-world.cz