Volný pohyb zboží má zásadní význam pro fungování evropského vnitřního trhu a umožňuje volný pohyb veškerých výrobků, které mají svůj původ v členských státech, jakož i těch výrobků pocházejících ze třetích zemí, které jsou ve členských státech ve volném oběhu. Nástrojem k zajištění volného pohybu zboží je především celní unie, jejímiž stavebními kameny jsou zákaz vývozních a dovozních cel a všech dávek s rovnocenným účinkem a dále jednotný celní sazebník. Další nástroj k zajištění volného pohybu zboží představuje zákaz diskriminačního zdanění, který nepřipouští, aby členské státy přímo nebo nepřímo podrobily výrobky jiných členských států vyššímu vnitřnímu zdanění jakéhokoli druhu než tomu, kterému jsou přímo nebo nepřímo podrobeny podobné výrobky domácí. Důležitou zárukou fungování vnitřního trhu v oblasti volného pohybu zboží je zákaz kvantitativních omezení dovozu a vývozu jakož i opatření s rovnocenným účinkem.

Další výhodou evropského vnitřního trhu je volný pohyb osob. Svoboda pohybu pracovníků znamená zrušení jakékoliv diskriminace z důvodu státní příslušnosti mezi pracovníky členských států ohledně zaměstnání, odměňování a dalších pracovních podmínek.

Volné poskytování služeb umožňuje českým poskytovatelům služeb za účelem jejich poskytnutí dočasně provozovat svou činnost na území jiného členského státu za stejných podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním příslušníkům. K zajištění reálného fungování těchto základních svobod komunitární právo zakazuje všechna omezení pohybu kapitálu a plateb mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi.

Lépe se orientovat na svobodném evropském vnitřním trhu vám může pomoci Právní Audit EU od advokátní kanceláře Fiala, Profous, Maisner spol. Specialisté na oblast práva Evropské unie jsou připraveni provést u vás právní expertizu a doporučit nutné právní kroky k úspěšnému fungování vaší firmy v Evropské unii.