Vzdělání je investice, která může přinést mnohé výhody včetně šance na kariérní postup a s tím spojené vyšší platového ohodnocení.  Lidé mohou mít obavy studovat i pracovat zároveň.  Dnes však existují školy, které dokázaly vytvořit vzdělávací systém tak, aby umožnily pracujícím studentům zvládnout studium s ohledem na jeho náročnost. Jednou z nich je Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM).

„Díky dlouholeté zkušenosti jsme maximálně přizpůsobili studium potřebám našich dálkových studentů, proto zkoušky i výuka probíhají pouze o víkendech. Zkoušky se navíc mohou skládat v průběhu celého roku. Také rozvíjíme systém e-learningu, unikátního výukového systému vhodného právě pro studium při zaměstnání, testujeme videokonzultace a další novinky. Snažíme se vytvořit všem našim studentům co nejlepší podmínky studia,“ vysvětluje principy VŠEM ředitelka Lucie Čunderliková.

Více informací o VŠEM se můžete dozvědět na Dni otevřených dveří 7. května nebo na www.vsem.cz či na www.mba.vsem.cz.