„Jsem moc rád, že se lidé vzepřeli bankám a každý den se k nám přidávají další desítky nových klientů. Jsem přesvědčen, že díky společnému postupu dosáhneme velmi brzy společného cíle,“ říká Josef Mezulián, iniciátor sdružení www.Nekale-Praktiky.cz. Bohužel, nejvíce nyní bojujeme s neúplnými žádostmi od klientů, které nám ztěžují další postup. Skoro třetina žádostí od klientů je neúplná a tím se celý proces výrazně zpomaluje. Proto prosíme o dodržení následujícího postupu:

1)    Registrace – bezplatně na www.Nekale-Praktiky.cz

2)    Podepsanou plnou moc – oprávnění pro advokáta k jednání s bankou a případné podání žaloby

3)    Podepsanou mandátní smlouvu – garance toho, že za Vás hradíme veškeré náklady, soudní poplatky a případné náklady protistrany a jasně definovanou naší odměnu ve výši 25% z vymožených peněz

4)    Kopii úvěrové smlouvy s bankou

5)    Kopii výpisu bankovního účtu, kde je vidět odečtený bankovní poplatek.

Pokud se zaregistrujete a dodáte nám výše uvedené údaje, jsme schopni do 24 hodin vyzvat banku k vrácení neoprávněně vybíraných poplatků a to až 4 roky zpětně. Průměrný nárok klienta se pohybuje kolem 8.000 korun. Ale hlavně společnými silami donutíme banku přestat tyto poplatky nárokovat. Pokud se to podaří, každý klient ušetří u desetileté hypotéky průměrně 24.000Kč na nesmyslných poplatcích.

Těším se na spolupráci

Váš Josef Mezulián – iniciátor projektu www.Nekale-Praktiky.cz