Vzdělání se cení

Co však dělat v situaci, kdy jste výborným odborníkem ve svém oboru, ale nemáte žádné zkušenosti z manažerské nebo právní oblasti? Jenže! Firma potřebuje nejen specialistu, ale zároveň i manažera se vzděláním, který dokáže převzít tým odborníků a samostatně s ním dosáhnout požadovaných výsledků. Řešením je studium MBA.

Výhodou je studium MBA v češtině

Studium manažerských a právních dovedností nabízí například Ústav práva a právní vědy, kde lze na základě absolutoria získat prestižní titul MBA. Studium oboru MBA je dostatečně komplikované samo o sobě, z důvodu exaktní srozumitelnosti je tedy celý MBA program nabízen v českém jazyce.

Vybírat lze mezi několika programy, přičemž obsah studia určuje studentem vybrané zaměření. Zajímavé je, že sami lektoři preferují studenty s dostatečnou praxí a ukončeným vysokoškolským vzděláním. Jinými slovy studium MBA na Ústavu práva a právní vědy je vhodné pro všechny, kteří cítí potřebu si rozšířit své znalosti a opřít je o zkušenosti, získané letitou praxí.

Nikdy není pozdě. Zvláště na studium MBA

Není tedy žádnou výjimkou, že se na studium MBA zapisují lidé velmi rozdílného věku. Na Ústavu práva a právní vědy se tak můžete potkat i se studenty, kterým již bylo padesát a přesto cítí potřebu se ve své kariéře posunout výš právě díky nově získaným znalostem, zajímavým osobním kontaktům, potažmo udělenému titulu MBA.

"Jsou to právě zkušenosti z praxe, které jsou poměrně klíčové pro každého studenta MBA. Není proto žádnou výjimkou, že se nám do studijních programů přihlašují lidé ve věku kolem 40 let a výše," potvrzuje uvedenou skutečnost Mgr. Patrik Frk, tajemník Ústavu práva a právní vědy, která programy MBA nabízí.

Distanční forma studia

Zajímavá je i distanční forma pro studium MBA, která je velmi vstřícná k běžným pracovním povinnostem studujícího a nenarušuje jeho běžný pracovní rytmus.

"O to větší nároky jsou kladeny na jeho vnitřní disciplínu a sebevzdělávání, které je nezbytně nutné pro úspěšné obhájení závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky, na jejímž základě lze udělit titul MBA," upozorňuje Frk na možná úskalí dálkového studia.

Studium MBA je rozděleno do dvou semestrů, které provází série kolokvií s vysoce erudovanými garanty jednotlivých oborů. Výhodou je individuální přístup školitelů a aktuální tematika, které vychází ze současné situace na trhu a ve společnosti.

Život s titulem MBA

Důvody pro studium MBA mohou být různé, jedno však mají společné, každý student si od studia slibuje získání nových poznatků a navázání přínosných kontaktů v rámci svého oboru a zároveň i určitý posun ve své dosavadní kariéře.