Na konci roku 2003 evidoval penzijní fond 22 556 účastníků s průměrným měsíčním příspěvkem účastníka 497 Kč, přičemž průměrný příspěvek na trhu penzijních fondů činil 383 Kč. Celková aktiva se zvýšila o více než 20 % na 733 mil. Kč a obdobný růst vykázal penzijní fond u spravovaných prostředků účastníků, jejichž objem dosáhl 632 mil. Kč. Zisk činil 20,4 mil. Kč. Dalším významným číselným údajem jsou tzv. oceňovací rozdíly vykazované v aktivech a pasivech. Tento údaj znamená, jak velký by byl kapitálový zisk (u kladných oceňovacích rozdílů) nebo ztráta (u záporných oceňovacích rozdílů), kdyby penzijní fond prodal všechny cenné papíry. U našeho penzijního fondu činily koncem minulého roku +13 mil. Kč, a to je na trhu penzijních fondů 2. místo! Ještě jeden mnohokrát větší penzijní fond vykazuje rovněž kladné oceňovací rozdíly, ale ostatních deset penzijních fondů má v bilanci záporné oceňovací rozdíly až do výše -114 mil. Kč. Z toho je zřejmé, že většina penzijních fondů pod vlivem externích manažerů jejich portfolií cenných papírů investovala buď do nekvalitních akcií nebo v nesprávném období do dluhopisů. Uvedený výklad k této specifice penzijních fondů je tak potvrzením správnosti a úspěšnosti samosprávy finančního majetku v penzijním fondu Generali. 

Od roku 2003 rozšířil fond portfolio služeb pro účastníky o bonusy nového věrnostního programu. Jedná se o rok bezplatného úrazového pojištění na částku až 200 000 Kč, které je platné 24 h po celém světě. Druhý bonus v podobě 10 % slevy na cestovní pojištění může využít každý účastník, jehož měsíční příspěvek na penzijní připojištění je min. 100,- Kč. Nejatraktivnější odměnou za účast v systému penzijního připojištění u penzijního fondu Generali je možnost členství v Klubu Generali, které zahrnuje nejrůznější kulturní nabídky, členskou kartu a klientský časopis G-magazín.

Samozřejmě k již tradičním výhodám penzijního připojištění patří možnost snížit si každý rok daňový základ až o 12 000,- Kč ročně. Potvrzení pro účely daňového přiznání zasílá penzijní fond automaticky nejpozději do konce ledna následujícího roku.

Do systému penzijního připojištění může vstoupit také osoba zaměstnavatele přispívajícího svému zaměstnanci. Z pohledu firmy se jedná o stabilizační prvek, z něhož není placeno pojistné na zdravotní a sociální zabezpečení a který je do 3 % měsíčního vyměřovacího základu zaměstnance zahrnutelný do nákladů zaměstnavatele. 

Účastníci mají možnost neustále kontrolovat stavy svých účtů penzijního připojištění prostřednictvím výpisů, které jsou jim pravidelně zdarma zasílány.

Pokud se rozhodnete pro uzavření smlouvy o penzijním připojištění s naším penzijním fondem, máte nyní navíc jedinečnou možnost získat praktický dárek zdarma!

Veškeré Vaše dotazy rádi zodpovíme na naší e-mailové adrese penzijni.fond@generali.cz nebo na telefonním čísle 221 091 367.