Tak jako každý sudý rok i letos bude tento - ve svém oboru neopomenutelný - veletrh probíhat souběžně s 21. mezinárodní výstavou digitální foto a video techniky INTERKAMERA 2004. Pro návštěvníky a vystavovatele z finančního sektoru je určen veletrh PENÍZE, který proběhne také ve stejném termínu. Pořadatelé všech souběžných akcí věří, že toto spojení oživí nejen veletrhy samotné, ale do prostor Průmyslového paláce přivede zároveň i blízkou cílovou skupinu návštěvníků.

Stejně jako v minulých letech je veletrh pořádán pod záštitou Ministerstva vnitra ČR, Policejního prezídia České republiky a Národního bezpečnostního úřadu. Právě MV ČR bude mít na veletrhu opět velmi zajímavou expozici. Organizačně a obsahově jí zajistí Muzeum Policie České republiky a odbor prevence kriminality ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti MV ČR a Policie ČR. Cílem expozice bude seznámit veřejnost s programy prevence kriminality MV ČR a Policie ČR a popularizovat nové metody ochrany majetku a osob. Hlavní funkcí stánku bude poskytování odborného poradenství s cílem získávat veřejnost pro vizi bezpečné obce a lokality. V expozici MV ČR se letos také představí auto cizinecké a pohraniční policie vybavené termovizí. První den veletrhu proběhne na stánku MV ČR autogramiáda Romana Kresty, automobilového závodníka a spoluzakladatele Nadace Malina.

Kromě tradičních celodenních odborných konferencí pořádaných ve spolupráci se sdružením AMBO a s VÚBP proběhne letos již posedmé soutěž o nejlepší exponát veletrhu GRAND PRIX PRAGOALARM / PRAGOSEC 2004 a počtvrté soutěž o nejzajímavější, nejnázornější a nejhezčí expozici mezinárodního veletrhu PRAGOALARM / PRAGOSEC 2004. Na stánku SDRUŽENÍ ŠKOL CSE - CZECH SECURITY EDUCATION bude již počtvrté probíhat prezentace všech sdružených škol a v rámci doprovodného programu k veletrhu PRAGOALARM/PRAGOSEC 2004 i soutěž žáků - budoucích techniků zabezpečovacích systémů. Soutěž stejně jako v posledních třech letech bude zabezpečovat firma LENIA s. r. o. Jako novinku letos organizátor připravil projekt Bezpečný dům, který by měl simulovat ideálně zabezpečený rodinný dům - celkem by se v něm mělo představit osm zabezpečovacích prvků.

Letos poprvé budou na společném stánku na veletrhu PRAGOALARM/PRAGOSEC 2004 spoluvystavovat nejvýznamnější společnosti hodnotící kvalitu v bezpečnostním průmyslu. Svojí odborností pokrývají zkoušení a certifikaci zabezpečovací techniky od mechanických zábran přes sklo až po poplachové systémy. Rovněž se zabývají posouzením schopnosti firem poskytovat služby nebo výrobky na úrovni vyhovující standardům České asociace pojišťoven, případně vyhovujících mezinárodnímu standardu ISO 9001.

Veletrh bude otevřen od středy do pátku od 9 hodin do 18 hodin. Více informací o odborné doprovodné konferenci "SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ - Pracovní setkání osob odborně způsobilých v prevenci rizik" o odborné konferenci "BEZPEČNÉ MĚSTO - BEZPEČNÁ OBEC - BEZPEČNÝ DŮM" a o všech ostatních doprovodných programech, včetně ukázek Městské policie, je možno nalézt na www.pragoalarm.cz

Mediálními partnery veletrhu jsou časopisy 112, A S Asia, A S International, Hasičská a záchranářská ALARM REVUE, ELEKTROINSTALATÉR, HLÁSÍ SE POLICIE, KRIMINALISTIKA, POLICISTA, PRAŽSKÝ STRÁŽNÍK, SECURITY MAGAZÍN, SECURITY WORLD, VEŘEJNÁ SPRÁVA a ZABEZPEČENÍ A KRIMINALITA + SAFE.