Vítězné firmy si ocenění převzaly na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu. Za příkladný vztah ke společnosti a k naplňování principů udržitelného rozvoje si převzala ocenění v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost ČSAD LOGISTIK Ostrava.

„Oceněné firmy prokázaly, že se nebojí objektivního posouzení své práce a srovnání s ostatními a že jeho výsledky dokážou využít pro svůj další růst,“ říká Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR.

Národní ceny kvality ČR jsou nejvyšším oceněním, jaké může firma získat. Posuzují komplexně všechny oblasti činnosti firmy. Využívají k tomu EFQM model, nástroj vyvinutý dle požadavků největších evropských společností. Model je základem prosperity 60% firem v Evropě, a prokazatelně zlepšuje ekonomické výsledky o desítky procent.

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost dokladuje, že organizace podniká v souladu s požadavky udržitelného rozvoje a je dobrým partnerem veřejnosti v místě svého podnikání.

Více na www.narodnicena.cz.