Ještě před několika lety se jednalo o zcela neudržovanou část Prahy 9. Celé území bylo hustě zarostlé neredukovanou vegetací a okolní vodní plochy byly prakticky neudržované.

Celá oblast Kejřova parku byla revitalizována za úzké spolupráce investora, společnosti Stargroup Ltd. s OOP MHMP, a vedla k vytvoření skutečné zelené oázy uprostřed Hloubětína. Došlo k omlazení a pročištění veškeré zeleně, revitalizaci zdejšího Hořejšího rybníka, k jeho celkovému odbahnění, úpravě břehů a regulaci koryta potoka Rokytky.

Dále zde vzniká zcela nový lesopark o rozloze více než 16.000 m2, jehož součástí bude louka s roztroušenou vegetací protkaná pěšinami a menšími jezírky.

V samotném rezidenčním projektu Kejřův park bylo v létě dokončeno 135 nových bytů z nichž je více než 70% prodáno. Přímo v areálu bylo vybudováno dětské hřiště, volejbalový kurt a minigolf. V září byla zahájena výstavba posledních 88 bytů, které budou dokončeny na jaře roku 2014.

Více podrobností naleznete na www.kejruvpark.cz

Dětské hřiště

Dětské hřiště

FOTO: Kejřův park

Kejřův park 1 - dvůr

Kejřův park 1 - dvůr

FOTO: Kejřův park

Kejřův park - vrátnice

Kejřův park - vrátnice

FOTO: Kejřův park

Vrátnice a cyklostezka

Vrátnice a cyklostezka

FOTO: Kejřův park

Kejřův park 2 - hřiště

Kejřův park 2 - hřiště

FOTO: Kejřův park

Kejřův park 2 - pohled z balkonu

Kejřův park 2 - pohled z balkonu

FOTO: Kejřův park

minigolf a lesopark

minigolf a lesopark

FOTO: Kejřův park

Nové byty v zeleni

Nové byty v zeleni

FOTO: Kejřův park

pohled do lesoparku

pohled do lesoparku

FOTO: Kejřův park

Revitalizace rybníka

Revitalizace rybníka

FOTO: Kejřův park

Rybník před napuštěním

Rybník před napuštěním

FOTO: Kejřův park

výhled do zeleně

výhled do zeleně

FOTO: Kejřův park