Přesvědčte se na vlastní oči, jak snadno a rychle to lze dnes vyřešit. Konkrétně při demonstraci betonáže základové desky s drátkobetonem STEELCRETE® na stavbě rodinného domu ve Velkých Popovicích. Investor zvolil právě tento stavební materiál, protože mu v projektu plně nahradil klasickou ocelovou výztuž.  Samotná realizace stavby základové desky (od příjezdu 1.- 4. autodomíchávače s čerpáním betonu, po zpracování do požadované roviny) v ploše 190 m² trvala v partě dvou stavebníků přibližně dvě hodiny. V následující fotoreportáži se o tom můžete přesvědčit.

8:00 hod. Na stavbě bylo dokončeno ošetření separací zhutněného podloží a nastavení výšky 20 cm základové desky před samotnou betonáží v celé ploše budoucích betonových základů rodinného domu.

Příprava plochy na stavbě před betonáží...

8:00 hod. - Dokončeno ošetření separací zhutněného podloží a nastavení výšky 20 cm základové desky...

8:30 hod. Začíná se míchat na betonárně drátkobeton STEELCRETE podle zvolené receptury.

Betonárna začíná míchat...

8:30 hod. Začíná se míchat na betonárně drátkobeton STEELCRETE...

8:40 hod. Na betonárně probíhá kontrola kvality betonu STEELCRETE včetně odběru vzorků na kontrolní testy.

Zkouška rozlivu STEELCRETE na betonárně...

8:40 hod. - Kontrola kvality betonu STEELCRETE včetně odběru vzorků na kontrolní testy...

9:30 hod. Přijíždí čerpací technika pro čerpání betonu na stavbu.

9:30 hod. - Technika pro čerpání betonu přijíždí na stavbu...

9:45 hod. Přijíždí první mix betonu na stavbu, začíná betonáž (čerpání betonu na plochu budoucí základové desky rodinného domu).

Start betonáže STEELCRETE na stavbě...

9:45 hod. - Přijíždí první mix betonu na stavbu, začíná betonáž...

10:00 hod. Na stavbě pokračuje betonáž současně se zpracováním betonu do roviny základové desky.

10:00 hod.Betonáž současně se zpracováním betonu do roviny základové desky...

10:30 hod. Detail čerstvého drátkobetonu STEELCRETE na stavbě po čerpání na plochu základové desky.

Detail - čerstvý Steelcrete...

Detail čerstvého drátkobetonu STEELCRETE...

10:45 hod. Zpracování základové desky do požadované roviny na stavbě rodinného domu.

Betonáž pokračuje...

10:45 hod. -  Zpracování základové desky do požadované roviny...

11:15 hod. Detail zpracovaného drátkobetonu STEELCRETE do požadované roviny základové desky.

Detail - Steelcrete hotové základy v rovině...

Detail zpracovaného drátkobetonu STEELCRETE...

12:00 hod. – Na stavbě: Rovná hotová základová deska z drátkobetonu STEELCRETE


12:00 hod. - Rovná hotová základová deska z drátkobetonu...

STEELCRETE je drátkobeton se zaručenými mechanickými vlastnostmi obsahující rovnoměrně rozptýlená ocelová vlákna - výztuž. Jedná se o kompozitní materiál s konstantními vlastnostmi ve všech směrech, jehož mechanické vlastnosti a kvalita jsou zaručeny prováděnými testy. Splňuje veškeré požadavky na beton dle ČSN EN 206-1 a navíc také požadavky dle podnikové normy vydané Českomoravským betonem a.s. PN ČMB  01-2008, na kterou bylo vydáno stavebně technické osvědčení STO 060-028542. Používá se při zhotovování betonových konstrukcí staveb, kde nahrazuje zcela nebo částečně klasickou betonářskou výztuž, zejména pak v oblastech zvýšeného namáhání. Snižuje riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuže při hutnění. Dále zlepšuje soudržnost betonu v detailech konstrukce (hrany) a odstraňuje tzv. opadávání betonu v okrajových částech. Odstraněním nebo částečnou redukcí klasické betonářské výztuže v konstrukci odpadá či se značně redukuje požadavek na dopravu a skladování výztuže na stavbě a provádění armovacích prací. Dodávkou rozptýlené výztuže „přímo z autodomíchávače/ z mixu“ se zrychlí postup výstavby a navíc toto řešení přispívá k nemalé úspoře nákladů na provedení stavby.

CMB - www.transportbeton.cz

Sila betonárny skupiny Českomoravský beton ...

Tento stavební materiál vyvinula skupina Českomoravský beton člen HeidelbergCement Group, která působí již přes 20 let na trhu stavebních hmot v České republice. V případě zájmu neváhejte kontaktovat přímo výrobce. Více informací a kontakty naleznete na www.transportbeton.cz.