Rozšíření nabídky programů umožní sloučení ČPZP se Zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE (ZP M-A). Nová ČPZP bude od 1. 10. 2012 pečovat o zdraví 1,167 mil. klientů prostřednictvím sítě 128 poboček po celé ČR.

„Sloučením pojišťoven vznikne společná nabídka preventivních programů, která je založena na produktech ČPZP a je doplněna o vybrané programy ZP M-A. Pojištěnci ČPZP tak získají přístup k širší nabídce preventivních programů, tedy za předpokladu, že své příspěvky za rok 2012 ještě nevyčerpali,“ vysvětluje vedoucí oddělení programů v ČPZP Ing. Radim Krčmář. Nabídka se rozšíří např. o program Plavání zdarma nebo za zvýhodněnou cenu ve vybraných bazénech nebo program STOB – STOP obezitě.

Srdečné přivítání

FOTO: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

ČPZP zvýhodní i dárce krve a kostní dřeně, pro které se rozšiřují možnosti čerpání příspěvků. Příspěvky mohou dárci čerpat na pohybové aktivity, masáže, očkování, stomatologickou péči, úhradu nákupu v lékárnách či v optikách a další. Více k nabízeným programům ČPZP již od 1. 10. 2012 na www.cpzp.cz.