Ing. Jaroslav Hána je ředitelem a předsedou představenstva Meclovské zemědělské, a.s. a svou profesní dráhu v Meclově začínal již v roce 1973. Ocenění v prestižní soutěži českých manažerů získal také proto, že není zvyklý zbytečně zoufat nad situací zemědělců v České republice. „Situace v zemědělství není jednoduchá, i přesto jsem přesvědčený o tom, že podnikání v zemědělství je perspektivní,“ říká úspěšný rodák z Meclova. Podle ředitele společnosti je důležité nepříznivé vlivy ekonomického prostředí i běžné provozní potíže řešit, nikoli nad nimi věšet hlavu: „Úspěch opravdového zemědělce dnes z velké míry závisí na schopnosti vypořádat se s rostoucími požadavky na sektor, včetně požadavků na ochranu krajiny a vytváření welfare pro chovaná zvířata.“

 

Důležité je financování provozu

Zajištění běžného provozu a provedení nejdůležitějších sezonních prácí patří k hlavním úkolům zemědělského manažera. „K bezproblémovému chodu provozu je nezbytné mít finance zajištěné v průběhu celého roku. K tomu potřebujete silného partnera, který Vaší práci rozumí a je Vám nablízku,“ dodává ředitel zemědělského družstva.

Meclovská zemědělská zajišťuje potřebné finance provozním úvěrem od Komerční banky. Finance slouží především pro rostlinnou výrobu k nákupu osiv, hnojiv a chemie. „Díky vyřešenému financování můžeme nakupovat všechen potřebný materiál v období, kdy je levnější.  Na druhou stranu nám to umožňuje prodávat rostlinné komodity v době, kdy je na trzích výhodnější cena než bezprostředně po sklizni,“ pochvaluje si Jaroslav Hána.

Podle marketingového experta KB na zemědělský sektor Ing. Jana Bednára si sezonní charakter zemědělství a z něj vyplývající nevyrovnanost finančních toků v průběhu roku uvědomují i banky. „Nejčastější formou provozního financování v zemědělství je revolvingový úvěr, který patří do naší základní nabídky,“ popisuje standardní řešení potřeb zemědělců.

 

Financování nákupu půdy

Pokud mají české zemědělské podniky zůstat konkurenceschopné, musí se kromě zajištění provozu starat i o to, aby měly s čím a hlavně na čem hospodařit. Nakoupit adekvátní moderní zemědělskou techniku se splátkovým kalendářem až na osm let, tedy v souladu s odpisovým kalendářem, nebo získat dostatek financí na nákup zemědělské půdy přitom není takový problém, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Příkladem je i Meclovská zemědělská hospodařící na čtyřech tisících hektarech. „I my jsme investovali do nákupu půdy a o další musíme uvažovat i do budoucna. Až to pro nás bude opět aktuální, věříme, že od Komerční banky zase dostaneme nejlepší nabídku,“ popisuje situaci ředitel Meclovské zemědělské.

 

Drobní farmáři i velká družstva

Jaroslav Hána si uvědomuje, že k zajištění provozu a investice bude i v budoucnu potřeba bankovních úvěrů. „I díky dobré platební morálce však dnes máme v bance dveře otevřené,“ vyhlíží další spolupráci.

Provozní nebo investiční úvěry ovšem potřebují nejen velké společnosti jako Meclovská zemědělská, ale také menší podniky a drobní farmáři. KB je finanční institucí, která může stavět na více než dvacetileté tradici spolupráce s českými zemědělci a potravináři. „Dlouhodobě se snažíme vnímat jejich potřeby a být jim nablízku. Díky těmto zkušenostem je Komerční banka připravena pokrýt celé portfolio finančních potřeb zemědělců. Pro nás je atraktivním partnerem celý agrární sektor – vždyť zemědělství je jedním z nejspolehlivějších odvětví v českém hospodářství,“ uzavírá Jan Bednár.

www.kb.cz