Na veletrhu  PRAGOTHERM, který se řadí mezi  významné akce v oboru energetiky, vytápění, úspor energie, sanitární techniky, technického vybavení budov, izolací a ekologie, se představí renomované společnosti působící v daných oborech.

Veletrh se koná za odborné spolupráce ČSZE - Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, AEM - Asociace energetických manažerů, ČEA - České energetické agentury, TEPLÁRENSKÉHO SDRUŽENÍ České republiky, ČKAIT - České komory autorizovaných inženýrů a techniků, ČSTZ - České společnosti pro technická zařízení, GAS s.r.o.

Vystavovatelé předvedou novinky z oblasti vytápění - kotle ústředního vytápění, kombinovaná zařízení pro topení a ohřev TUV a to jak na klasická paliva, tak i systémy kombinovaného spalování. Rychloohřívací kotle, elektro a  plynové kotle, tepelná čerpadla, ale i další novinky a zajímavosti spojené s vytápěním. Na stáncích vystavovatelů najdete také pomůcky pro instalaci rozvodů, armatury, sanitární techniku, ale i další části nomenklatury jsou na výstavě zastoupeny. Vystavovatelé budou prezentovat jak domácí výrobky, tak i zařízení pocházející ze SRN, Itálie, Dánska, Velké Británie, USA, Kanady, Japonska, Koreje, Francie, Číny, Belgie, Slovenska, Švýcarska a Švédska. Nebudou chybět ani krbová kamna a krby z tuzemské výroby, které jsou známá i na zahraničních trzích.

Námětem celodenního doprovodného programu je problematika alternativních energií, kterou pořádá 18.3. Česká asociace pro obnovitelné energie v Pravém křídle Průmyslového paláce (www,incheba.cz/pragotherm).

Spoluorganizátorem 7. ročníku veletrhu FRIGOTHERM je  Svaz chladicí a klimatizační techniky / SCHKT /, který sdružuje 866 členů. Letošní ročník je ve znamení klimatizace a tepelných čerpadel. Na veletrhu se představí  výběr domácích výrobců, tak i zahraniční produkce. K této problematice je směrován doprovodný program, který je volně přístupný návštěvníkům a koná se ve Střední hale Průmyslového paláce (www,incheba.cz/pragotherm). Hlavními tématy jsou zdroje energie, ekonomika provozu, možné podpory, dotace, stavebního řízení a pod.

Veletrhy podporují střední odborné školy a učiliště - Svaz CHKT oboru pořádá 18.3. ve Střední hale Průmyslového paláce ve spolupráci s učilišti soutěž v odborných dovednostech učňů v oboru 26-55-H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení  (se zaměřením na chladicí zařízení) . V rámci veletrhu Pragoregula Elexpo se prezentují odborné střední školy z oboru elektro, dopravní, strojní.

Odborní návštěvníci na veletrhu PRAGOREGULA ELEXPO naleznou informace z oblasti systémů pro automatizaci, řídících prostředků a regulátorů, snímačů, převodníků, měřících zařízení, pohonů, kontroly a kalibrace.  V rámci akce se uskuteční dne 19.3.2004 odborný seminář na téma  Státní etalon teploty jako základ provozního měření teplot , který pořádá Česká metrologická společnost.

Společnost Incheba Praha tímto zve odbornou i laickou veřejnost k návštěvě Výstaviště Praha - Holešovice ve dnech 17. - 19. 3. 2004 , denně od 9:00 do 17:00.